MOSS Poland Sp. z o.o.
Poznańska 38

62-020 Jasin
Polska

Dyrektor Zarządzający: Jan de Vries/Peter Bottenberg

Tel: +48 (0) 616 - 280 706
Mail: office-pl@mossinc.com

KRS 0000982750
NIP 972-132-94-85
REGON 522660560