Zamówienie stanowi produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta. Klient oświadcza, że nie jest konsumentem i nie przysługuje mu uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.